Pogosta vprašanja

UČNA ENOTA

Ena učna enota - več centrov, izvajalcev, redni/izredni

V AIPS-u obstaja le ena učna enota, ne glede na to:

  • ali jo izvajajo v študijskih centrih različni izvajalci
  • ali imajo redni in izredni študentje prilagojene vsebine.

UM Moodle je slika situacije v AIPS-u.

V takšnih primerih si izvajalci pomagajo z različnimi pristopi:

  • razporeditvijo vsebin in aktivnosti po odsekih (poglavjih) in
  • uporabo skupkov (skupine -> skupek)

1)
Nekateri izvajalci vnašajo vsebine in aktivnosti v obstoječo strukturo (poglavja) učne enote in jih dodelijo
izbranemu skupku, npr.  "izredni študenti". S tem redni študentje teh vsebin in dejavnosti ne vidijo.
Seveda je potrebno pred tem ustvariti ustrezne skupke.

2)
Drugi izvajalci posamezno poglavje razdelijo v dva dela z naslovom "Redni" (in pod njim vsebine, obvestila,
aktivnosti) in nato naslov "Izredni" (in pod njim vsebine, obvestila,...).
3)
Nekateri imajo najprej poglavja z vsebinami in aktivnostmi za redne in nato pod njimi poglavja/odseke za izredne študente.
4)
Pri drugih so vsebine in aktivnosti v primeru izrednih študentov toliko bolj skoncentrirane, da jih vse "spravijo" v eno poglavje,
kje na vrhu označijo z rdečimi črkami "Izredni študij" .