Pogosta vprašanja

UPORABNIK

Ena učna enota - več centrov, izvajalcev, redni/izredni

V AIPS-u obstaja le ena učna enota, ne glede na to:

  • ali jo izvajajo v študijskih centrih različni izvajalci
  • ali imajo redni in izredni študentje prilagojene vsebine.

UM Moodle je slika situacije v AIPS-u.

V takšnih primerih si izvajalci pomagajo z različnimi pristopi:

  • razporeditvijo vsebin in aktivnosti po odsekih (poglavjih) in
  • uporabo skupin (če je potrebno tudi skupku) in nastavitve omejitev dostopa in vidnosti.

1)
Nekateri izvajalci vnašajo vsebine in aktivnosti v obstoječo strukturo (poglavja) učne enote in jih dodelijo
izbrani skupini/skupku, npr.  "izredni študenti". S tem redni študentje teh vsebin in dejavnosti ne vidijo.
Seveda je potrebno pred tem ustvariti ustrezne skupine (če jih je več - skupke).

2)
Drugi izvajalci posamezno poglavje razdelijo v dva dela z naslovom "Redni" (in pod njim vsebine, obvestila,
aktivnosti) in nato naslov "Izredni" (in pod njim vsebine, obvestila,...).
3)
Nekateri imajo najprej poglavja z vsebinami in aktivnostmi za redne in nato pod njimi poglavja/odseke za izredne študente.
4)
Pri drugih so vsebine in aktivnosti v primeru izrednih študentov toliko bolj skoncentrirane, da jih vse "spravijo" v eno poglavje, kje na vrhu označijo z rdečimi črkami "Izredni študij" .

5) 
Če imamo časovno ločeno izvedbo,  npr. redni ->zimski semester, izredni->letni semester, lahko na nastavimo časoven dostop do odseka učne enote v povezav s pripadnostjo skupini:  primer.

6)
V primeru, da je v učni enoti več ocenjevalcev in bi želeli voditi evidenco, kdo je kaj ocenjeval, je možno to za posamezno dejavnost tudi nastaviti: primer