Pogosta vprašanja

UPORABNIK

Izvajalec - kdo se vse nahaja v tej vlogi?

V seznamu izvajalcev se nahajajo osebe, ki so v najavi za AIPS pri predmetu navedene kot pedagoško aktivne.
Torej vse osebe, ki sodelujejo v učnem procesu (profesor, asistent, tehniški sodelavec, laborant).
V najavi za AIPS ni podatka o vlogi, npr. ali je oseba asistent ali laborant.

Zato je vsem v UM Moodlu dodeljena enaka vloga - "Izvajalec".

V seznamu so izvajalci razvrščeni po abecednem redu.