Pogosta vprašanja

UPORABNIK

Izvajalec - kdo se vse nahaja v tej vlogi?

V seznamu izvajalcev se nahajajo osebe, ki so v najavi za AIPS pri določeni učni enoti navedene kot pedagoško aktivne.
Torej vse osebe, ki sodelujejo v učnem procesu (profesor, asistent, tehniški sodelavec, laborant).
Vsem je v Moodlu UM dodeljena enaka vloga - "Izvajalec".

V seznamu so izvajalci razvrščeni po abecednem redu.