Pogosta vprašanja

OCENJEVANJE, OCENE

Prikaz ocen povezanih z intervalom(%od -%do)

Za prikaz ocen (1..10), kjer je intervalu (%od - %do) dodeljena ustrezna ocena, lahko uporabite tip »črka«:

Slika 1

Oznaka tipa ocene »Črka« izhaja iz Moodlove pred-nastavitve ocen tipa A,B+,…
Za potrebe UM Moodla so procentualni intervali prilagojeni in črke nadomeščene s številkami.

Najprej je potrebno v bloku »Nastavitve« klikniti na povezavo »Ocene«:

Slika 2

 

Odpre se stran s prikazom ocen študentov pri vseh učnih dejavnostih.

Slika 4

Kliknete na ikono za nastavitev : 

Izberete želen prikaz ocene:

 Slika6

In shranite.

Primer prikaza »(%) številka« v izbranem primeru:

Slika 7

Pogled študenta na dejavnosti z ocenami:

Slika 8