Pogosta vprašanja

UPORABNIK

Izvajalec: pravilnost seznama učnih enot

ob začetku študijskega leta izvajalci pogosto ugotovijo, da imajo v Moodlu učne enote, ki jih več ne izvajajo. 
Vsak izvajalec se lahko iz takšnih učnih enot sam izpiše -> Navodila

Samodejno se izvajalci dodajajo v učne enote v Moodlu glede na podatke v najavi za AIPS.
V primeru, da izvajalec v seznamu v Moodlu ne vidi učnih enot, ki jih je začel izvajati v tem študijskem letu, naj preveri ali so podane v najavi za AIPS:

v imenik zaposlenih vnese svoje ime in priimek, nato klikne na povezavo Podrobnosti (nahaja se na dnu navedbe podatkov) in preveri ali ima tej stran povezavo Pedagoška najava

Ponezava na najavo za AIPS

Po kliku na povezavo Pedagoška najava se odpre stran z učnimi enotami, pri kateri je podana oseba pedagoško aktivna.

Če povezave ni (to se lahko zgodi, če še ni konec novembra), lahko izvajalec sporoči na eizobrazevanje@um.si, da se mu učna enota doda ročno.