Pogosta vprašanja

OCENJEVANJE, OCENE

Večina dejavnosti ima možnost ocenjevanja. Če ima dejavnost nastavljeno ocenjevanje, se tvori tudi v Moodlovi  redovalnici, kjer so prikazane ocene.