Pogosta vprašanja

UPORABNIK

Dve učni enoti z enakim imenom

V primeru, da imate v seznamu učnih enot dve enaki učni enoti (enako ime, študijski program, vrsta študija, letnik)
naprej preverite id številki obeh učnih enot.

Primer:

Učni enoti imata različni id številki: 0616 in 0604 

Možna razlaga:

  • ker lahko ime učne enote spreminja izvajalec sam, ni nujno, da imata učni enoti res enaki imeni.
  • Lahko imamo opravka s prehodom s starega na nov študijski program. UM Moodle ohranja učne enote
    pri prehodu na novo študijsko leto. Ena učna enota je aktualna, druga že spada v arhiv.

Obstaja pa še ena bolj aktualna možnost:

če pride do večje spremembe študijskega programa že obstoječe učne enote, 
se v AIPS-u tvori nova učna enota:

  • z enakim imenom, vendar drugo identifikacijsko številko,ki je dodeljen novi generaciji študentov.
  • Ker je tvorjena nova učna enota v AIPSu, se tvori tudi v Moodlu nova učna enota.
  • "Stara" učna enota ima študente prejšnjih študijskih let, "nova" ima študente aktualnega študijskega leta.