1. Uvod

S pomočjo H5P lahko uporabniki ustvarijo, delijo in uporabljajo interaktivne vsebine, ki imajo mnogo elementov igrifikacije in vizualizacije študijskega procesa. Vsebine so pripravljene na podlagi HTML5, zato je zagotovljena podpora delovanja na različnih vrstah (mobilnih) naprav. H5P je zgrajen na podlagi odprtokodne tehnologije (licenca MIT), tako da je tudi uporaba in sodelovanje v spletni skupnosti z ostalimi uporabniki brezplačna. Uporaba orodij je zelo intuitivna in podprta z nazornim grafičnim vmesnikom, zato poglobljeno računalniško oz. programersko znanje ni potrebno. 

H5P deluje ob podpori povezovanja s spletno stranjo središča H5P, v okviru katerega izvajalec izbere želen tip aktivnosti. Na voljo so zgolj vsebine, ki so vključene tudi v lokalno Moodlovo različico, zato lahko prihaja do odstopanj v primerjavi z naborom uradne spletne strani H5P. Ta se namreč redno posodablja z novimi tipi aktivnosti, ki prehajajo iz beta/testnih različic v produkcijo.

Pripravljene naloge in aktivnosti je možno izvoziti in ponovno uporabiti v drugem kontekstu iste učne enote, ali jih celo vdelati na spletno stran (npr. funkcija embed). Pri tem se kot ključna pokaže Zbirka vsebin (angl. Content bank), ki obsega uporabniški vmesnik za pripravo aktivnosti in omogoča enostavno upravljanje z datotekami H5P na enem mestu. Uporabniški vmesnik med drugimi jeziki podpira tudi slovenščino.

💡 Podrobna navodila s praktičnimi primeri so na voljo v delavnici H5P za vključitev interaktivne vsebine v Moodle UM.

Zadnja posodobitev: maj 2024.